http://www.daria.ecom.net.pl/

peugeot 1%

Daria

1%

Możesz pomóc przekazując 1 % podatku na konto fundacji Darii
Oto jak przekazać 1% podatku na pomoc Darii :1. Wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym:

 

 

Po wyliczeniu ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisujemy tylko numer pod jakim widnieje fundacja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) czyli: 0000186434. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla Organizacji Pożytku Publicznego na pomoc Darii, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Bardzo ważne by w  rubryce "Cel szczegółowy 1%" wpisać czytelnie: "NA REHABILITACJĘ DARII NIWIŃSKIEJ 8/N". Dzięki temu pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio na subkonto Darii założone w fundacji "Słoneczko".

 

 


 

PTTTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pieniądze (1% podatku) na konto wybranej organizacji przekaże za nas Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy od momentu złożenia zeznania podatkowego.

 

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

 

Nie przekazując 1% marnujemy szansę pomocy, pieniądze przepadają w wielkim państwowym worku... Nie zmarnujmy tej szansy, Ty jako podatnik nic nie tracisz a Twoje pieniądze wreszcie mogą zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, mogą pomoc Darii.

 

 

 

 

 

 

Przekazać 1% podatku mogą:

 

 

 

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

- podatnicy na stawce liniowej

 

 

 

 

 

 

 


* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 


Oto dane fundacji do której należy Daria :

 

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"

 

Stawnica 33, 77-400 Złotów

 

nr KRS: 0000186434


Z dopiskiem "Na rehabilitację Darii Niwińskiej 8/N"

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Dla wszystkich tych, którzy chcą pomóc w zbiórce funduszy a nie mogą przekazać 1% podajemy numer konta fundacji "Słoneczko":


SBL Zakrzewo O/Złotów: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010  (z dopiskiem DARIA NIWIŃSKA 8/N)

 

 


DZIĘKUJEMY !!!